ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

กรมการพัฒนาชุมชนในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการนำของ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน​ นายนิสิต​ จันทร์สมวงศ์​ พร้อมด้วย​ นายทวีป​ บุตรโพธิ์​ รองอธิบดี​กรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ 1 ปี 2562

27 August 2562 /

13:06 น.

ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายชัยยา ขำสะอาด

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชน

ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

หนังสือราชการ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ