ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานกำหนดราคากลางอัตราค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิิกส์ ครั้งที่ 1/2562

09 January 2562 /

11:04 น.

ผอ.ชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สนับสนุนและให้กำลังใจในการฝึกอบรมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (จ.ประจวบคีรีขันธ์) รุ่นที่ 2 จำนวน 120 คน

26 December 2561 /

23:27 น.

ผอ.ชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สนับสนุนและให้กำลังใจในการฝึกอบรมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (จ.ประจวบคีรีขันธ์) รุ่นที่ 1 จำนวน 120 คน

25 December 2561 /

13:57 น.

ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายชัยยา ขำสะอาด

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

หนังสือราชการ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ