ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ

16 October 2560 /

14:04 น.

ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายชัยยา ขำสะอาด

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศ/หนังสือสั่งการ