การประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

วันที่ 29 พ.ค.2560 เวลา 14.09 น. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน โดย นายชัยยา ขำสะอาด ผอ.ศูนย์สารสนเทศเพื่ือการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 ณ ห้อง war room กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)