นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมศูนย์ฯ วิทยาลัยพัฒนาชุมชน ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ Sessioncall

วัน 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมศูนย์ฯ วิทยาลัยพัฒนาชุมชน ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ Sessioncall

(Visited 1 times, 1 visits today)