ผอ.ชัยยา ขำสะอาด ร่วมเป็นวิทยากร เวทีเสวนาในหัวข้อการค้ายุคดิจิทัลกับรูปแบบการขนส่งที่ผู้ว่าจ้างต้องการ แก่ผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศ จำนวน 350 คน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชย มอบหมายให้นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนร่วมเป็นวิทยากร เวทีเสวนาในหัวข้อการค้ายุคดิจิทัลกับรูปแบบการขนส่งที่ผู้ว่าจ้างต้องการ แก่ผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศ จำนวน 350 คน ตามโครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อรองรับการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทั่วประเทศ จัดโดยกรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

(Visited 1 times, 1 visits today)