ผอ.ชัยยา ขำสะอาด และเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ แสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่นประเภทวิชาการ นายเทพวสันต์ จันพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ แสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่นประเภทวิชาการ นายเทพวสันต์ จันพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ณ ห้อง Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)