ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ

(Visited 1 times, 1 visits today)