ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้รับเชิญในฐานะวิทยากร ขึ้นบรรยายในหัวข้อ “นโยบาย OTOP นวัตวิถีกับการพัฒนาประเทศ”

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้รับเชิญในฐานะวิทยากร ขึ้นบรรยายในหัวข้อ “นโยบาย OTOP นวัตวิถีกับการพัฒนาประเทศ” ในหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ตัวแทนอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถไปถ่ายทอดความรู้สาหรับการจัดเก็บข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีแก่ชุมชนได้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ตัวแทนอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จำนวน 205 คน ณ ห้องประชุมสัมมนา อาคารบริหาร บมจ. กสท. โทรคมนาคม

(Visited 1 times, 1 visits today)