ผอ.ชัยยา ขำสะอาด เป็นประธานเปิดการประชุมและให้แนวทางการใช้งานแก่ผู้เข้าอบรม

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. กรมการพัฒนาชุมชนจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดย ผอ.ชัยยา ขำสะอาด เป็นประธานเปิดการประชุมและให้แนวทางการใช้งานแก่ผู้เข้าอบรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม.

(Visited 1 times, 1 visits today)