พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง Hydrangea ๑ โรงแรม ทีเค พาเลช & คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กทม.
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒
โดย ท่านทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)