ผอ.ทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผอ.กลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน บรรยายให้ความรู้แก่ “พัฒนากร รุ่น 110” หัวข้อ “สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน” ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บ่ายวันนี้ (7 พ.ย. 2561)

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ ผอ.ทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผอ.กลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน บรรยายให้ความรู้แก่ “พัฒนากร รุ่น 110” หัวข้อ “สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน” ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)