ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในงาน Thailand Local Government Summit 2018

วันที่ 27 พ.ย. 2561 เวลา 13.40 น. นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในงาน Thailand Local Government Summit 2018 หัวข้อ “Comprehensive, End-to-End Approach in Rural Development คงไม่ง่าย แต่ต้องเริ่ม ที่จะพลิกแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ” ขอบเขตการเสวนาคือ แนวคิดการพัฒนาและบริหารจัดการท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน ในยุคดิจิทัล ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนาคือ ผู้บริหาร/ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(thumbtack)โดยมีผู้ร่วมเวทีเสวนาได้แก่ นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
และนายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ปลัดเทศบาลตำบลสารภี และนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)