การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2561
ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (war room)ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)