ผอ.ชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สนับสนุนและให้กำลังใจในการฝึกอบรมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (จ.ประจวบคีรีขันธ์) รุ่นที่ 1 จำนวน 120 คน

ที่นี่ @ประจวบคีรีขันธ์

วันนี้ (25 ธันวาคม 2561)
ผอ.ชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สนับสนุนและให้กำลังใจในการฝึกอบรมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (จ.ประจวบคีรีขันธ์) รุ่นที่ 1 จำนวน 120 คน ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดนำร่องหนึ่งเดียวที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (tablet)

(Visited 1 times, 1 visits today)