ผอ.ชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สนับสนุนและให้กำลังใจในการฝึกอบรมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (จ.ประจวบคีรีขันธ์) รุ่นที่ 2 จำนวน 120 คน

ที่นี่ @บางสะพาน @ประจวบคีรีขันธ์

วันนี้ (26 ธันวาคม 2561)
ผอ.ชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สนับสนุนและให้กำลังใจในการฝึกอบรมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (จ.ประจวบคีรีขันธ์) รุ่นที่ 2 จำนวน 120 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้จัดเก็บข้อมูลฯ ในทุกตำบลของอำเภอบางสะพาน บางสะพานน้อย กุยบุรี และทับสะแก ณ โรงแรมบ้านกรูดอะเคเดีย รีสอร์ทแอนสปา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดนำร่องหนึ่งเดียวที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (tablet)

(Visited 1 times, 1 visits today)