ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ

16 October 2560 /

14:04 น.