กรมการพัฒนาชุมชนในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการนำของ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน​ นายนิสิต​ จันทร์สมวงศ์​ พร้อมด้วย​ นายทวีป​ บุตรโพธิ์​ รองอธิบดี​กรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ 1 ปี 2562

27 August 2562 /

13:06 น.

นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสุริยา บุญเรืองยศศิริ นส.วรรณพร บุญมี และนส.ปภาวรินท์ ปานนี้ ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดนำร่อง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรีและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

23 May 2562 /

19:55 น.

นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสุริยา บุญเรืองยศศิริ นส.วรรณพร บุญมี และนส.ปภาวรินท์ ปานนี้ ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดนำร่อง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

22 May 2562 /

17:27 น.

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานแถลงข่าวการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวฯ การนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ ที่สามารถไปใช้ได้ในหลายระดับ ทั้งระดับนโยบาย ระดับหน่วยงาน ระดับชุมชน และระดับครัวเรือน

13 March 2562 /

18:56 น.