กรมการพัฒนาชุมชนในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการนำของ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน​ นายนิสิต​ จันทร์สมวงศ์​ พร้อมด้วย​ นายทวีป​ บุตรโพธิ์​ รองอธิบดี​กรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ 1 ปี 2562

27 August 2562 /

13:06 น.

นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสุริยา บุญเรืองยศศิริ นส.วรรณพร บุญมี และนส.ปภาวรินท์ ปานนี้ ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดนำร่อง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรีและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

23 May 2562 /

19:55 น.

นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสุริยา บุญเรืองยศศิริ นส.วรรณพร บุญมี และนส.ปภาวรินท์ ปานนี้ ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดนำร่อง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

22 May 2562 /

17:27 น.