วันที่ ๙ ส.ค. ๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้อง War room ประชุมศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยนายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน

วันที่ ๙ ส.ค. ๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้อง War room ประชุมศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยนายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)