กรมการพัฒนาชุมชนในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการนำของ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน​ นายนิสิต​ จันทร์สมวงศ์​ พร้อมด้วย​ นายทวีป​ บุตรโพธิ์​ รองอธิบดี​กรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ 1 ปี 2562

วันนี้เวลา 9.30 ณ​ ห้องประชุมราชสีห์กระทรวงมหาดไทยกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการนำของ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน​ นายนิสิต​ จันทร์สมวงศ์​ พร้อมด้วย​ นายทวีป​ บุตรโพธิ์​ รองอธิบดี​กรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งที่ 1 ปี 2562 โดยมีท่าน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย​ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม​ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม​ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม​ 18 หน่วยงานตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย​ และหน่วยงานอื่น
โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้
1.การบริหารจัดเก็บข้อมูล​ จปฐ.ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ปี 2562 ดำเนินการ​ ณ​ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.การกำหนดกรอบเครื่องชี้วัดข้อมูล​ จปฐ.และข้อมูล​ กชช. 2 คสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
3.การทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนปี 2562 จากข้อมูลจปฐปี 2561 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(Visited 1 times, 1 visits today)