ผอ.ชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ เป็นประธานในฝึกอบรมเรื่องระบบข้อมูลตามความต้องการผู้ใช้ Adhoc ด้วย Power BI

วันนี้ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ผอ.ชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมระบบข้อมูลตามความต้องการผู้ใช้ Adhoc ด้วย Power BI เป้นการปฏิบัติด้วยการสร้างข้อมูล และรายงาน ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง โดยใช้การประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต ณ ห้อง War Room

(Visited 1 times, 1 visits today)