การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน BI ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

13 เมษายน 2563 เวลา 10.09 น. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน BI เพื่อพัฒนาระบบงานตามตัวชี้วัดนวัตกรรมของศูนย์สารสนเทศฯ และดำริของนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ให้เป็นรูปธรรม ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)