เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงมหาดไทย ร่วมเตรียมความพร้อมระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ของกรมการพัฒนาชุมชน

16 เมษายน 2563 เวลา 10.09 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมสำรวจ ทดสอบอุปกรณ์ ของศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (Warroom) เพื่อเตรียมความพร้อมระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมให้คำแนะนำแก่ทีมงานกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย โดยมี นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)