การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารงานภาครัฐและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลพ.ศ. 2562 โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

วันนี้ (9​ มิถุนายน 2563) เวลา 14.00 น.

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารงานภาครัฐและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ​พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล​ (องค์การมหาชน) ​(สพร.)

ในการนี้ นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะฯ ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)