ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ร่วมจัดกิจกรรม “แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ผลผลิต” ตามแผนปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว ๙๐ วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันนี้ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยยา ขำสะอาด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมจัดกิจกรรม “แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ผลผลิต ตามแผนปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว ๙๐ วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผู้บริหารกรมฯ ร่วมเยี่ยมชมงาน ณ โถงอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)