ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 23 ก.ค. 63 ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นางสาวยุคลพร เขียวม่วง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 63 ณ พื้นที่เขาขยาย ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

(Visited 1 times, 1 visits today)