การติดตามงานโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 4 ระดับ โครงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมป้องกันไวรัส) และโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน นำโดย นายชาคริต ถิระสาโรช ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน และบริษัทคู่สัญญา ติดตามงานโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 4 ระดับ โครงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมป้องกันไวรัส) และโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตระดับอำเภอ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า อำเภอศรีประจันต์ และอำเภอสองพี่น้อง

(Visited 1 times, 1 visits today)