ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมประชุมวางกรอบแนวทาง Tambon Smart Team

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.39 น. กรมการพัฒนาชุมชน โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายอดิศร สุทธิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน และคณะ เข้าร่วมการประชุมวางกรอบแนวทาง Tambon Smart Team ณ ห้องดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยโดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง และผู้แทนกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมออกแบบข้อคำถามสำหรับใช้จัดเก็บข้อมูลหมู่บ้านในเดือนกันยายน 2563 โดยกำหนดอำเภอนำร่องที่ จ.สมุทรสงครามและจ.นนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)