ศูนย์สารสนเทศฯ ตรวจติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 10 กันยายน 2563 กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายอดิศร​ สุทธิ​เลิศ ผอ.กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน​ นางสาวอานุช​ ฉายาภักดี​นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   นางสาววราพร​ หวังกลับ​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ​ และนางสาวธิดา​ภรณ์​ อาวรณ์​ นักวิชาการ​คอม​พิวเตอร์​ ได้เข้าพบ​ นางสงวน​ มะเสนา​ พัฒนาการ​จังหวัดมหาสารคาม​ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน​ เพื่อสอบถามแนวทางการจัดเก็บ​ และปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล​ พร้อมเสนอแนะแนวทาง​การแก้ปัญหา​ ​และลงพื้นที่อำเภอนาเชือก​ อบต.ปอภาร เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2563 โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Smartphone

ซึ่งในวันนี้ เวลา 09.00 น.ได้ร่วมกับทีมงาน มรภ.สวนสุนันทา สังเกตการณ์ในเวทีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2563 ของตำบล​ปอพาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อ.นาเชือก​ จ.มหาสารคาม ในการนี้มี จนท.พช.จังหวัด จนท.พช.อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอนาเชือก​  นายก อบต.ปอภาร​ คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองข้อมูลฯ ระดับตำบล อาสาสมัครจัดเก็บและผู้ประสานการจัดเก็บ จ.มหาสาคาม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)