ศูนย์สารสนเทศฯ เปิดห้องเรียนให้ความรู้แก่พัฒนากรรุ่นใหม่

วันนี้ (24 พย.63) เวลา 09.09 น. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายอดิศร สุทธิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน นายชัยทวัฒน์ ดำศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์ข้อมูล นายเสกสรร ประวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนส.ปภาวรินท์ ปานนี้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เปิดห้องเรียนภารกิจศูนย์สารสนเทศฯ ให้ความรู้แก่พัฒนากรรุ่นใหม่ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรระหว่างประจำการ รุ่นที่ 113 ณ ห้องแหลมฉะบัง วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)