ศูนย์สารสนเทศฯ บรรยายให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม Power BI แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

วันนี้ เวลา 08.30 น. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายอดิศร สุทธิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน และนายเสนาะ แสงมณี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ มาบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ในภารกิจงานของศูนย์สารสนเทศฯ และขั้นตอนการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)