ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ร่วมงานกิจกรรมทดสอบตลาด (ออฟไลน์) D OTOP FESTIVAL : ทำ D ได้ดี (TUM D DAI DEE)

19 ธ.ค. 63 นส.ประภาพรรณ วุ่นสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นผู้แทนศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ร่วมงานกิจกรรมทดสอบตลาด (ออฟไลน์)D OTOP FESTIVAL : ทำ D ได้ดี (TUM D DAI DEE) ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิด ณ K Village Shopping Mall สุขุมวิท ๒๖ กรุงเทพฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)