ศูนย์สารสนเทศฯ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

วันนี้ 21 ธ.ค. 63 เวลา 09.09 น. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศชุมชน จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ณ โรงแรม ที เค พาเลซ โดยนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเปิดประชุมและมอบแนวทางการดำเนินงาน และนางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน บรรยายให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานของ ศูนย์สารสนเทศฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)