ศูนย์สารสนเทศฯ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะด้านการใช้โปรแกรมบริหารและจัดเก็บข้อมูลชุมชนด้วย App Sheet

วันนี้ 22 ธ.ค. 63 เวลา 09.09 น.ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะด้านการใช้โปรแกรมบริหารและจัดเก็บข้อมูลชุมชนด้วย App Sheet ให้แก่นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ณ โรงแรม ที เค พาเลซ โดยมี นายชัยทวัฒน์ ดำศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูล และนายอดิศร อดิศร สุทธิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน พร้อมทีมงาน บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจและให้คำแนะนำ

(Visited 1 times, 1 visits today)