ศูนย์สารสนเทศฯ ฝึกอบรมให้ความรู้การออกแบบโครงสร้างศูนย์ปฎิบัติการข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

วันนี้ 23 ธ.ค.63 เวลา 09.09 น. กรมการพัฒนาชุมชน โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สพร.) ประกอบด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผอ.ฝ่าย Data Solution ภาครัฐ นำทีมวิทยากรมาฝึกอบรมให้ความรู้การออกแบบโครงสร้างศูนย์ปฎิบัติการข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แจ้งวัฒนะ โดยมี นายชัยทวัฒน์ ดำศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์ให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)