ศูนย์สารสนเทศฯ ส่งมอบแท็บเล็ตให้บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนทุกระดับ เพื่อรองรับการทำงานในรูปแบบดิจิทัล

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ผอ.ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายชัยทวัตน์ ดำศรีสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูล และคณะ ดำเนินการส่งมอบแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์เสริมการทำงานให้บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนทุกระดับ เพื่อรองรับการทำงานในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งในวันนี้มี ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอีก 2 แห่ง รับมอบเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง สิ้น 11 ศูนย์

โดยทำการส่งมอบเครื่องแท็บเล็ต พร้อมแบตสำรอง จำนวน 6,308 ชุด ให้ทุกศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 11 ศูนย์ ทำการส่งมอบต่อไปยังจังหวัดในความรับผิดชอบ และส่งมอบอำเภอต่อไป

ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนสถานที่ส่งมอบและอำนวยความสะดวกจาก นายสุรพล ท้าวพรหม ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี และทีมงานศูนย์ศึกษาฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)