ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมจัดนิทรรศการและติดตั้งระบบการนำเสนอ GIS หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ร่วมจัดนิทรรศการและติดตั้งระบบการนำเสนอ GIS หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ณ หอดูช้าง บ้านปะตงล่าง ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ระบบ GIS หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ในการนี้ได้ทดสอบ GIS เรียบร้อยแล้ว พร้อมการรอรับเสด็จและถวายรายงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เรื่องงการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างป่า ภายใต้โครงการ พัชรสุธาคชานุรักษฺ์

(Visited 1 times, 1 visits today)