ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเด็กด้อยโอกาส

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นายจุฬพัฒน์ อ่อนน้อม ผู้ช่วยผู้อำนวยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเด็กด้อยโอกาส เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)