ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทาง ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสำรวจตัวอย่างภายใต้สถานการณ์โควิด-19

วันที่ 8 เมษายน 2564 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายชัยทวัตน์ ดำศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ และ นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ร่วมประชุมเสวนา Thailand Statistical Data Forum เรื่อง “Pratical Guidelines for Census Survey/Sample Survey during Covid-19 Pandemic: International Experiences เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทาง ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสำรวจตัวอย่างภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ร่วมกับวิทยากรจากสำนักงานสถิติในประเทศ หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย และองค์กรระหว่างประเทศ  ณ โรงแรมคาร์ลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ

(Visited 1 times, 1 visits today)