ศูนย์สารสนเทศฯ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่พัฒนากร รุ่น 117 หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ

วันอังคารที่ 29 – 30 มิถุนายน 2564  ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้

นายชัยทวัตน์  ดำศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน  บรรยายถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ ดังนี้

1.การนำข้อมูลการพัฒนาชุมชน(ข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช.2ค) ไปใช้ประโยชน์ในการชี้เป้าการพัฒนาตามแนวทางขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.การบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP)

3.แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ และเสริมเทคนิคในการทำงานในชุมชน

4.ร่วมแสดงความคิดเห็น เติมเต็มการออกแบบงาน “การขจัดความยากจนในพื้นที่ด้วยข้อมูล จปฐ.”

ให้แก่พัฒนากร รุ่น 117 หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)