ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมเปิดโครงการ “โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ น.ส.ภัสร์วรัญญ์ จารุพันธุ์เเละ น.ส.วศินี ชีวชัชวาล ร่วมเปิดโครงการ “โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19” เพื่อน้อมใจถวายความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณ อาคารจอดรถ ชั้น 6 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

(Visited 1 times, 1 visits today)