ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมโครงการ “โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด -19” วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายจุฬพัฒน์ อ่อนน้อม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมบรรจุอาหารเพื่อแจกจ่ายให้บุคคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 1,200 กล่อง ตามโครงการ “โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด -19” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสภาสตรีแห่งชาติ และกรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 2 – 31 กรกฎาคม 2564 ทำการบรรจุอาหาร วันละ 1,200 กล่อง เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล และผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกวัน ณ อาคารจอดรถ ชั้น 6 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

(Visited 1 times, 1 visits today)