ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมกิจกรรม “โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโรคโควิด – 19” ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2564

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายอิศเรศ มนต์ทิพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลฯ เข้าร่วมกิจกรรม “โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโรคโควิด – 19” ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการบรรจุอาหาร เพื่อแจกจ่ายให้บุคคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 1,200 กล่อง ณ วัดระฆังฯ กรุงเทพมหานคร โดยสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการ “โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด -19” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่ 2 – 31 กรกฎาคม 2564

(Visited 1 times, 1 visits today)