ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมพิจารณารางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ผ่านโปรแกรม zoom cloud meeting

วันที่ 16-18 ส.ค.2564 ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ร่วมเป็นกรรมการพิจารณารางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ภายใต้โครงการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ซึ่งมีหน่วยงานระดับท้องถิ่น จำนวน 44 หน่วยงาน ส่ง 45 ผลงานด้านการพัฒนาองค์กรและบริการด้วยดิจิทัลเข้าประกวด การนำเสนอผลงานและพิจารณารางวัลได้ดำเนินการ ผ่านโปรแกรม zoom cloud meeting

(Visited 1 times, 1 visits today)