ศูนย์สารสนเทศฯ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2564

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนจัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 พร้อมจัดกิจกรรมมุทิตาจิต ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ และข้าราชการที่โอนย้าย โดยมีนางสาวทิพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนเป็นประธาน ณ ห้อง warroom และศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)