ศูนย์สารสนเทศฯ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2564

วันนี้ 2 ธ.ค.64 เวลา 10.30 น. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน นำโดยนายชัยทวัตน์ ดำศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชนและสมาชิก สอ.พช.เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในการบริจาคเงิน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2564

(Visited 1 times, 1 visits today)