ศูนย์สารสนเทศฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนงาน ประจำเดือนธันวาคม

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.09 น. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมประจำเดือน โดยมีนายชาคริต ถิระสาโรช ผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)