ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมรับฟังปฐกถาพิเศษในหัวข้อ Executive Keynote: From Information to Actionable Intelligence: Adapting Government to Data Analytic “ยุคการบริหารราชการแผ่นดิน และการบริการประชาชนจากภาครัฐ” ในงาน Executive Breakfast Forum 2022

10 พ.ค.65 เวลา 07.30 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้ นายสุธีธ์ มั่งมี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และนางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ร่วมประชุม และรับฟังปฐกถาพิเศษในหัวข้อ Executive Keynote: From Information to Actionable Intelligence: Adapting Government to Data Analytic “ยุคการบริหารราชการแผ่นดิน และการบริการประชาชนจากภาครัฐ” ในงาน Executive Breakfast Forum 2022 EP.1 1 Building Data-Driven Government จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ONDE) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 – 3 ชั้น L โรงแรม แกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)