ศูนย์สารสนเทศฯ รายงานก้าวหน้าจากการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ Click ชุมชน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มีผู้ใช้บริการ Click ชุมชน จำนวน 482,987 คน เพิ่มขึ้นจากวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 จำนวน 34,633 คน สามารถดูรายการผลได้ที่ https://datastudio.google.com/reporting/e47edc02-fc52-4428-9783-1ce108793627/page/p_2eba6853qc

(Visited 1 times, 1 visits today)