ศูนย์สารสนเทศฯ ขับเคลื่อนโครงการสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ปี 2565 ณ จังหวัดยโสธร

วันที่ 19 พ.ค. 2565 โดยนายโกวิทย์ ยอดวิทยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาววศินี ชีวชัชวาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวณัฐรภัทร์ สิริพัชรทิตาธร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ปี 2565 ณ จังหวัดยโสธร โดยมีตำบลเป้าหมายระดับจังหวัด 2 ตำบล คือ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา และ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย

โดยในช่วงเช้า เวลา 08:30 น.ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดยโสธร นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

เวลา 09:30 – 12:30 น. ได้ดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา โดยมีนายอำเภอเลิงนกทา เป็นประธาน พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอเลิงนกทา นายกฯ อบต.โคกสำราญ และคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับตำบล

เวลา13:30 – 17:30 น. ได้ดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย โดยมีพัฒนาการอำเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับตำบล และตัวแทนจาก อบต., อปท ร่วมดำเนินการ

(Visited 1 times, 1 visits today)