ศูนย์สารสนเทศฯ ฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล​

วันที่ 9​ สิงหาคม 2565 เวลา 9:30 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชั้น​ 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยนายชาคริต​ ถิระสาโรช​ ผู้อำนวยการ​กลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประ​โยชน์จากข้อมูล​ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล​ ซึ่งจัดระหว่างวันที่​ 8-9 กันยายน​ 2565​ หลักสูตรการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศแบบบูรณาการ สำหรับผู้ดูแลระบบส่วนกลาง​ จำนวน​ 14​ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัดเพื่อบูรณาการระบบฐานข้อมูลกลางให้เป็นชุดข้อมูล สามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทั้งในระดับจังหวัดและส่วนกลาง พร้อมทั้งแสดงแนวโน้ม และทางเลือก​ ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และสามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศทั้งในหน่วยงานราชการต่างๆ และภาคประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ดำเนินการภายใต้​ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019​(โควิด – 19)

(Visited 1 times, 1 visits today)