ศูนย์สารสนเทศฯ อบรมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

วันที่ 13-14​ กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชั้น​ 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยนายชาคริต​ ถิระสาโรช​ ผู้อำนวยการ​กลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประ​โยชน์จากข้อมูล​ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด​ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างรายงานสำหรับผู้ใช้งานส่วนกลางและผู้ใช้งานระดับจังหวัด​ จำนวน​ 166​ คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการระบบฐานข้อมูลกลางให้จังหวัด สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลได้เอง สารมารถออกแบบและสร้างรายงาน เพื่อการจัดทำข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ นำข้อมูลไปจัดทำแผนงาน บูรณาการโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(Visited 1 times, 1 visits today)