ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อชาติ ถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันนี้ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นประธานเปิดโครงการ “พช. มุ่งมั่นทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เพื่อชาติ” เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมีนายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวิฑูรย์ นวลนุกูล นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหาร ภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม ณ วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆสิตาราม ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม (พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ร่วมในการจัดกิจกรรม

กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการ พช. มุ่งมั่นทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เพื่อชาติ” เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยในวันนี้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมกันปลูกต้นกันเกรา 10 ต้น ห่มฟาง ใส่ปุ๋ย ต้นไม้ กว่า 100 ต้น ทั่วบริเวณวัดบางหลวงหัวป่า พร้อมกันนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ รวมถึงร่วมกันดูแลพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)